Uga Skulme. Bērna portrets. Ap 1938.

Lekcija-diskusija

kuratora Valta Miķelsona vadīta ekskursija izstādē “Zelta gadi”

profesores Dainas Teters lekcija “Par veco”

diskusija par mākslas un vecuma attiecībām

Lai gan radušās neatkarīgi, festivāla un izstādes tēmas nevainojami papildina viena otru. “Laiks dejot” šogad īpašu uzmanību pievērsīs horeogrāfiem, dejotājiem un performances māksliniekiem vecumā ap vai virs 50 gadiem. Festivāla norises – izrādes, meistarklases, improvizācijas džemsesija un lekcija-diskusija – mudinās domāt par to, ko dejas mākslinieki pēc 50 sniedz skatītājiem un jaunajai dejotāju paaudzei. Savukārt Zuzānu kolekcijas darbu izstāde “Zelta gadi”, kura Mūkusalas Mākslas salonā skatāma līdz 22. jūnijam, tiecas konkretizēt dzīves rudens izplūdušās aprises, liekot lietā vizuālas asociācijas un šķietami novalkātas metaforas.

Valts Miķelsons ir vizuālās mākslas kurators un kritiķis. Kopš 2012. gada viņš strādā Mūkusalas mākslas salonā par metadatu redaktoru, tulku un kuratoru. Kopš 2014. gada ir viens no Latvijas Laikmetīgās mākslas centra tekstu lasīšanas darbnīcas “Vakarskola” moderatoriem. Viņa recenzijas un raksti ir publicēti vairākos interneta un drukātajos medijos Latvijā un Baltijā. 2014. gadā piedalījies Artishok Biennale.

Mūkusalas Mākslas salons ir nekomerciāla izstāžu vieta, kuras darbību nodrošina privātā iniciatīva – ar mērķi radīt demokrātisku, jebkuram sabiedrības pārstāvim atvērtu vidi, kurā baudīt un iepazīt Latvijas mākslu bez maksas. Salons darbojas kopš 2011. gada un tā galvenais mērķis ir rādīt un popularizēt Zuzānu kolekciju.

Daina Teters ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, Semiotikas pētījumu centra vadītāja. Studējusi Latvijas Universitātē un Zalcburgas Universitātē, 1987. gadā saņēmusi maģistra grādu, 1996. gadā – filozofijas doktora grādu. Bijusi pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā, pasniedzēja un asociētā profesore Latvijas Universitātē un kopš 2001. gada strādā Latvijas Kultūras akadēmijā. Zinātniskās intereses: teorētiskā semiotika, kultūras semiotika, pilsētu semiotika, laika un telpas semiotika. Daina Teters ir Latvijas pārstāve Starptautiskajā Semiotikas studiju asociācijas komitejā. Pēc Dainas Teters iniciatīvas katru otro gadu Rīgā norisinās starptautisks zinātniski māksliniecisks projekts "Metamind”. Zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju Latvijas un ārvalstu izdevumos autore.