LAIKS DEJOT 2016

Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls LAIKS DEJOT ir aizsācies 1998. gadā kā Latvijas horeogrāfu laikmetīgās dejas izrāžu vakari. Gadiem ritot, tas izaudzis līdz festivāla formātam un kopš 2006. gada ieguvis starptautiska festivāla statusu, desmit gadu laikā ir kļuvis par vērienīgāko laikmetīgās dejas pasākumu Latvijā un pamanāmu notikumu starptautiskajā arēnā. LAIKS DEJOT šobrīd ir stabils, regulārs un atpazīstams laikmetīgās dejas mākslas nozares pasākums, ar kuru rēķinās un kuru gaida gan Latvijas un ārvalstu profesionāļi, gan publika. Festivāla regulāra, ikgadēja norise ir būtiska Latvijas laikmetīgās dejas turpmākai izaugsmei un atpazīstamībai pasaulē, jo īpaši tādēļ, ka Latvijas laikmetīgajai dejai nav savas telpas un skatuves, kur notiktu regulāras izrādes un citi notikumi.

LAIKS DEJOT ikgadēja norise veicina gan laikmetīgās dejas attīstību, gan mūsdienīgas, mākslinieciskas un intelektuālas kultūrvides veidošanu Rīgas pilsētā. Tā kā līdz ar māksliniekiem, festivālu apmeklēt aicināti arī žurnālisti, dejas producenti, dejas teorētiķi no ārvalstīm, tā ir lieliska iespēja popularizēt laikmetīgo deju ārpus valsts robežām, papildināt profesionālo pieredzi un iekļauties starptautiskajā sadarbības tīklā.

Festivāls ir būtisks Latvijas laikmetīgās dejas mākslas attīstības katalizators un apliecinājums. Latvijas horeogrāfiem Festivāls dod stimulu veidot jaunus radošos darbus, jo labākajiem garantē iespēju tos parādīt plašai publikai, tostarp arī ārzemju producentiem un kolēģiem. Skatītājiem un kritiķiem tā ir iespēja redzēt vienkopus gan Latvijas, gan ārvalstu horeogrāfu iestudējumus. Ne mazāk svarīga ir iespēja izglītoties festivāla piedāvātajās ārvalstu dejas meistaru sniegtajās meistarklasēs, jo regulāra pilnveidošanās un pasaules pieredzes apgūšana ir vitāli svarīga nozares attīstībai.