BENNO VORHAMA (NĪDERLANDE/ZVIEDRIJA) IMPROVIZĀCIJAS MEISTARDARBNĪCA

“Šajā brīdī”

Meistardarbnīcā uzmanība tiks vērsta uz improvizācijas kompozicionālo pusi. Tiks attīstītas prasmes un skatpunkti, kas palīdz mums acumirklī organizēties un izdarīt izvēles improvizācijas darbos. Kontaktimprovizācija būs kopīgā platforma, lai savstarpēji mijiedarbotos un spēlētos. “Artikulācija” un “spēles prieks” ir atslēgas vārdi meistardarbnīcai, kurā mēs dejosim viens otram un viens ar otru. Tā būs deja, kurā mēs ik brīdi esam gatavi ļauties fiziskam kontaktam un tajā pašā laikā saglabājam apzinātību paši par savām izvēlēm un improvizācijas gaitu. Meistardarbnīca nodrošinās spēles laukumu tiem, kuri ir ieinteresēti pētīt teritorijas, kurās varam izmantot mūsu radošo potenciālu dejā, kas veidota šeit un tagad, pašreizējā improvizācijas brīdī.

Benno Vorhams ir Holandē dzimis izpildītājmākslinieks, horeogrāfs un skolotājs, kurš kopš 1995. gada dzīvo Stokholmā. Kopš Amsterdamas Jaunās dejas attīstības skolas absolvēšanas (1986) strādājis dažādās valstīs kā neatkarīgs dejas mākslinieks, režisējot savas izrādes un sadarbojoties ar citiem māksliniekiem gan iestudētos, gan improvizētos darbos. Viņš ir starptautiski atzīts kontaktimprovizācijas un kompozicionālās improvizācijas skolotājs. Gan skolotāja darbā, gan mākslinieciskajā jaunradē viņš pēta cilvēka ķermeņa radošo un naratīvo potenciālu.